Beer    พฤหัสฯ. 24 ส.ค. 2017 10:05 pm
คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง พนักงานห้องยา จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
เงินเดือน : เริ่มต้น 12000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษจากการอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เวลาทำงาน : 8.00-16.00 น. ในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารการจัดซื้อยา ภายใต้กฏระเบียบของทางราชการและของหน่วยงาน
- ตรวจรับยา จัดเก็บยา และเบิกจ่ายยา
- เดินเอกสาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส.

อื่น ๆ : - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft word และ excel
- มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และใฝ่รู้ในการเรียนรู้งานและสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
โทร 02-306-9899 ต่อ 2105 ในวันและเวลาราชการ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11