ประกันสังคม ทำฟัน เบิกได้ปีละเท่าไหร่ นับเวลายังไง กี่ครั้ง

2 โพสต์ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
   pantip    เสาร์ 09 เม.ย. 2011 10:45 pm
เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว พรีม่าคอส Premacos Aloe Vera Plus Anti Acne Gel
ประกันสังคม ทำฟัน รักษาฟัน เบิกได้ปีละเท่าไหร่ นับเวลายังไง เบิกได้ปีละกี่ครั้ง

ประกันสังคม ทำฟัน จำเป็นต้องทำที่โรงพยาบาลหรือเปล่า

ประกันสังคม ทำฟัน ถ้าทำที่คลินิกเอกชนเบิกค่าทำฟันได้หรือเปล่า

คำถามที่ผู้ประกันตน ของประกันสังคมอยากรู้
   pantip    เสาร์ 09 เม.ย. 2011 10:48 pm
ประกันสังคม การเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม เฉพาะกรณีการ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ได้ครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 500 บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก 1 - 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท มากกว่า 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้จากฐานอคริลิก

ขั้นตอนการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
1. ผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบหลักฐาน

* ใบเสร็จรับเงิน
* สำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
* สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2. สำนักงานประกันสังคม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และสั่งจ่ายเงินสด/เช็ค และผู้ประกันตนมาขอรับด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ หรือส่งธนานัติให้ผู้ประกันตน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามบัญชีของผู้รับ ประโยชน์ทดแทน
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
2 โพสต์ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ประกันสังคม ทำฟัน เบิกได้ปีละเท่าไหร่ นับเวลายังไง กี่ครั้ง • สุขภาพดี.com | เว็บบอร์ดสุขภาพ ความรู้สุขภาพ Health Tips กระทู้ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย การลดไขมัน เบาหวาน ความดัน
Premacos Acne gel เจลแต้มสิว พรีม่าคอส 7-11