News    ศุกร์ 23 มิ.ย. 2017 3:34 pm
กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือสถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน แนะใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วย ควรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับไปพักฟื้นที่บ้าน พร้อมแนะนำประชาชนให้ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพือ่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

21 มิถุนายน 2560 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนหนึ่ง และปิดสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่ป่วยไปพบแพทย์ และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี นั้น ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคให้แก่คณะครูและผู้ปกครอง

ในช่วงนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคนี้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบการระบาดไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดเรียนด้วย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–18 มิถุนายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 30,214 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และลำปาง ส่วนในกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 7,435 ราย คิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ หรือร้อยละ 24.6 ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร ในการลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรค

คำแนะนำในสถานศึกษา มี 5 ข้อดังนี้ 1.สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แยกออกและใส่หน้ากากอนามัย จากนั้นแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับและพักฟื้นที่บ้าน 2.พิจารณาปิดสถานศึกษาหากมีเด็กป่วยหลายคน เพื่อควบคุมการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ดุลพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง 3.สถานศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยหยุดเรียน 4.จัดให้มีจุดล้างมือ สบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาล ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวม และ 5.ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีน คือผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) โดยสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้–31 สิงหาคม 2560 และหากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11