pk400    ศุกร์ 02 มี.ค. 2018 2:27 pm
ถิรไทย ร่วมกับ กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ถิรไทย และผู้บริหาร กฟภ. ร่วมทำพิธีเปิดการทดลองใช้งาน “สวิทช์เกียร์ 115 kV GIS ผลิตภัณฑ์ NHVS” ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยตัดตอนกระแสไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากขึ้น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ถิรไทย อีแอนด์เอส จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการทดลองคุณภาพใช้เป็นเวลา 1 ปี หลังผ่านการทดสอบเตรียมมอบให้กับ กฟภ. ไว้ใช้งานต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ สถานีไฟฟ้าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11