นโบายความเป็นส่วนตัว

นโบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสร้างบัญชี  หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิก สุขภาพดี.com ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ทาง สุขภาพดี.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และการติดตามการสั่งซื้อสินค้า โดยทางเราไม่มีนโยบายจะนำข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทาง สุขภาพดี.com

โดยข้อมูลส่วนตัวและการระบุตัวตนของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ตามคำสั่งเจ้าพนักงานให้กับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบุคคลใดๆ ตามบทบัญญัติ และ หรือกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามในระบบปัจจุบันนี้ สุขภาพดี.com มีทางเลือกให้ลูกค้าสามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก เพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และอาจจะไม่สะดวกในการติดตามการสั่งซื้อเท่านั้น

เมื่อใช้งานเสร็จ ผู้ใช้ต้อง Log out ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการส่งหรือแก้ไขข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่น