การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เมื่อ สุขภาพดี.com ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินตามใบสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน เวลา 12.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการถัดไป (หยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยการจัดส่งสินค้าตามที่ระบในเว็บไซต์เป็นข้อตกลงการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น